Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği