Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği