Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Kurulu
Prof. Dr. Selahattin GELBAL Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL Enstitü Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Arif ALTUN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD
Prof. Dr. Nuri DOĞAN Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Mübeccel Sara GÖNEN Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Emine ERDEM Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD
Prof. Dr. Nuray ALAGÖZLÜ Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Özay KARADAĞ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Özel Eğitim Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN Yükseköğretimin Yönetimi Ana Bilim Dalı
Hasan GÜRCAN Enstitü Sekreteri